Ny forsamlingsutvikler i Salem!

David Skutlaberg er ansatt i et 50% vikariat for forsamlingsutvikler Kristin Sætre Odeh.
Kristin skal ha morspermisjon frem til juni 2019, David vil fylle denne rollen i mellomtiden.

David er 22 år og studerer for tiden teologi ved Fjellhaug, og vil pendle litt til og fra Oslo i vår, før han er fullt på plass i Bergen fra sommeren av. David er godt kjent med Salem da han har vært med som musiker i lovsangsteam i Salem ung før han flyttet til Oslo. Han har også familie i menigheten.

David  gleder seg til å å få være med på å videreutvikle menighetsfellesskapet vårt. Han ønsker å kunne få lov til å gi eit bidrag til en positiv utvikling i menigheten og få se både seg selv og andre i  Salem vinne andre for Jesus.

Vi gleder oss over at David har takket ja til denne stillingen! Vær med å be for ham og ta godt imot ham. David starter i stillingen 5. mars.