Våre vikarer er på plass!

Vår fantastiske Barne- og familiearbeider Jorunn Bergo Aarvik er ute i permisjon ut 2018. I den anledning har vi fått på plass noen herlige vikarer i hennes sted.

Synnøve Steine er ansatt som Barneleder i en 20% stilling frem til 31.12.18. Hun skal ha ansvar for søndagsskolearbeidet i Salem. Hun arbeider også som Jordmor på KK.
Synnøve og mannen Leif Håkon kjenner godt til arbeidet i Salem da de har gått fast her over lengre tid og selv har barn i søndagsskolen.

Andreas Skjelde er ansatt som Tenleder i en 30% stilling. Andreas går i Salem Ung og er godt kjent med ungdomsarbeid fra bl.a Laget. Han studerer for tiden marinteknikk. Andreas skal følge opp de frivillige som leder TenFest og han skal ha ansvar for konfirmasjonsarbeidet vårt.

Vi gleder oss over å ha fått på plass Andreas og Synnøve. Vær med å be for dem og for arbeidet de skal inn i.

Andreas Skjelde                                                Synnøve Steine