Resultat fast-giver-kampanjen!

I februar måned har vi hatt en fastgiver-kampanje i forbindelse med gudstjenestene lørdag og søndag i Salem. Målet med kampanjen var å skape økt engasjement om misjonsarbeidet til NLM og giverglede i menigheten. Det gleder oss at såpass mange har blitt fastgiver eller økt sitt månedlige beløp i løpet av aksjonen! Til nå har vi registrert 26 nye fast giver og 32 som har økt sitt beløp. 262.000 kroner i årlig økning på nye faste givere. Tar vi med de som har økt sitt beløp så havner vi over 450.000 kroner i årlig økning.

Styret ønsker å rette en stor takk til misjonsgruppa som har jobbet frem året fastgiver-kampanje: Gjermund Øygarden, Birgitte Malde, Eilin Åsland og Maria Vårvik Mandujano!