Bibelleseplan for fastetiden

Faste er en frivillig avholden fra mat eller drikke. I senere tid har det også blitt vanlig å faste fra internett, TV, sosiale medier og andre ting som tar opp tiden vår. I Bibelen er faste særlig brukt ved anger og omvendelse fra synd, i kamp mot fristelser og før viktige avgjørelser tas. Tanken bak fasten er å forsake noen ting, slik at en får mer tid til å møte Gud i bibellesning og i bønn.  Kirkeåret har en innlagt fastetid i 40 dager som en del av forberedelsen til påske (søndager ikke inkl). Det finnes ingen direkte påbud om at kristne skal faste, men det hentydes til at det er en vanlig del av kristenlivet (Joh 5,33-35 og Matt 6,16).

Vi vil med denne bibelleseplanen invitere deg til å være med i en enkel faste sammen med fellesskapet i Salem. Vi vil oppmuntre deg til å ransake deg selv og se om det er noe du kjenner du ønsker å forsake i 40 dager før påske, og så bruke den tiden du ellers ville brukt på dette i bibellesning og bønn. Tenk over hva som opptar tiden din, og hva som kan være et offer å gi opp for en periode.

Vi tenker det kan være til velsignelse for fellesskapet å ha samme leseplan. Det kan skape gode samtaler før/etter gudstjenestene våre og i smågruppene. Vi håper du vil være med. (Bibelleseplanen finnes også på YouVersion under navnet «40 dagers faste»)

Vi starter Askeonsdag 6. mars og leser frem til Påskemorgen.

Du kan også laste ned bibelleseplanen her.

Askeonsdag: Matteus 21:1-11
Dag 2: Johannes 12:1-11
Dag 3: Johannes 12:12-19
Dag 4: Markus 11:12-26
Søndag 10.3: Matteus 26,36-45
Dag 5: Matteus 21:23-32
Dag 6: Markus 12:1-12
Dag 7: Matteus 22:1-14
Dag 8: Lukas 20:9-26
Dag 9: Lukas 20:27-40
Dag 10: Matteus 22:34-46
Søndag 17.3: Lukas 13,22-30
Dag 11: Matteus 23:1-39
Dag 12: Markus 12:41-44
Dag 13: Markus 13:1-13
Dag 14: Matteus 24:15-35
Dag 15: Matteus 24:36-51
Dag 16: Matteus 25:1-13
Søndag 24.3: Lukas 1,39-45
Dag 17: Matteus 25:14-30
Dag 18: Matteus 25:31-46
Dag 19: Johannes 12:20-50
Dag 20: Markus 14:12-26
Dag 21: Johannes 13:1-17
Dag 22: 1. Korinter 11:23-26
Søndag 31.3: Lukas 22,28-34
Dag 23: Johannes 13:18-38
Dag 24: Lukas 22:24-38
Dag 25: Matteus 26:31-35
Dag 26: Johannes 14:1-31
Dag 27: Johannes 15:1-16:1-4
Dag 28: Johannes 16:5-33
Søndag 7.4: Johannes 6,24-36
Dag 29: Johannes 17:1-26
Dag 30: Matteus 26:36-56
Dag 31: Johannes 18:1-18
Dag 32: Markus 14:32-72
Dag 33: Lukas 22:39-62
Dag 34: Johannes 18:19-40
Søndag 14.4: Johannes 12,1-13
Dag 35: Johannes 19:1-16
Dag 36: Matteus 27:27-44
Dag 37: Lukas 23:26-49
Dag 38: Johannes 19:16-27
Dag 39: Johannes 19:28-42
Dag 40: Johannes 20:1-31
Påskemorgen: 1 Korinter 15