Skattefradrag på gaver

Får du fullt skattefradrag for dine gaver i 2017? I år har du anledning til å trekke fra inntil 30.000 kr. på skatten for gaver til frivillige organisasjoner. For ektefeller vil fradragsbeløpet utgjøre inntil 60.000 kr. til sammen. I Salem har vi fast givertjeneste-ordning via NLMs hovedkontor. Du har mulighet til å godskrive din faste givertjeneste til Salem Bergen. Vi oppmuntrer … Read More