NORSKKURS OG INTERNASJONAL SAMTALEGRUPPE

Påmeldingsfristen til høstens kurs er utløpt.

Norskkurs høsten 2017

Nye norskkurs starter i august 2017. Påmeldingen er åpen mellom 1. og 10. august. Mer informasjon kommer. Har du spørsmål, send epost til salemnaer@nlm.no
1-2 uker før kurset starter hører du fra oss, dersom du har fått plass på kurset.

Salem Nærmiljøsenter arrangerer norskkurs og samtalegruppe for voksne innvandrere. Det er frivillige medhjelpere som underviser på kursene, og det er én kurskveld pr uke på hvert kurs.
Norskkursene følger boken Mot målet A1 og A2. Deltakerne skaffer seg lærebøkene før de kommer til kurset.

For høsten 2017 planlegger vi kurs på 3 trinn:

Kurs 1: Grunnleggende norsk. Nivå A1 Mot Målet A1 Kursavgift: Kr 500,-
Kurs 2:Bygger på kurs 1.Nivå A1/A2 Mot Målet A1/A2 Kursavgift: Kr 500,-
Kurs 3: Bygger på kurs 2. Nivå A2 Mot Målet A2 Kursavgift: Kr 500,-

Lærebøker:
De som får plass på norskkurs må kjøpe en lærebok til sitt kurs, ca kr 385,- for hver bok. Og anbefales å bestille Nettressurs ca kr 220. Dette kommer i tillegg til kursavgift på kr 500,-.

Kurs 1: Høsten 2017 – 23.08. – 06.12.2017 Kursdag: Onsdag. Påmeldingsfrist: 10. august
Kurs 2:  Høsten 2017 – 24.08. – 07.12.2017 Kursdag: Torsdag. Påmeldingsfrist: 10. august
Kurs 3: Høsten 2017 – 21.08. – 04.12.2017 Kursdag: Mandag. Påmeldingsfrist: 10. august

Kurstid: 17:00 – 20:00

Påmelding: Skjema legges ut på hjemmesiden fra 1. til 10. august 2017. Norskkursene får støtte fra Kristelig Studieforbund.

Internasjonal samtalegruppe

Samtalegruppen er et tilbud til dem som har fullført Norskkurs 3 i Salem Nærmiljøsenter, eller som har en del erfaring med norsk fra før. Gruppen tar inn maksimum 15 deltakere. Ingen lærebøker kreves. Men vi ønsker at de som deltar prioriterer gruppen og møter opp regelmessig.

Tid: Hver mandag kl 17.00-19.00. Oppstart august 2017.

Varighet: Høsten 2017 – 11.09. – 13.11.

Pris:
Kr 400,-. Samtalegruppen er støttet av Bergen Kommune og Kristelig Studieforbund.

Har du spørsmål: Send e-mail til salemnaer@nlm.no

Påmelding: 1. august 2017

Påmeldingen er åpen på hjemmesiden via vår Facebookside.

 

ENGLISH VERSION:

Norwegian Courses autumn 2017.

Registration deadline for the autumn courses is expired. 

New Norwegian courses starting in August 2017. The registration for the course opens from 1st until 10th of August 2017. If you have questions, email to salemnaer@nlm.no .
1-2 weeks before the course starts you will hear from us if you have been given a place on the course.

Salem Nærmiljøsenter – Salem Community Centre (http://salem.no/frivilligsentral/) organize Norwegian Courses in Salem Conference Centre, Sigurds gate 6.

Autumn 2017 we will have Norwegian Courses in three levels:

Course 1: Basic Norwegian Mot målet A1* Tuition fee: Kr 500,-
Course 2: Based on course 1 Mot målet A1 and A2* Tuition fee: Kr 500,-
Course 3: Based on course 2 Mot målet A2* Tuition fee: Kr 500,-

* Books for the courses

If you are admitted in the course you will need to buy the book(s) for your level, NOK 385,- each book. And also «Nettressurs» ca NOK 220,-. This is in addition to tuition fee NOK 500,-.

Course time:             17:00 – 20:00 hrs

Duration:

Course 1: Autumn 2017 – 23.08. – 06.12.2017 Wednesdays Final date of registration: 10th of August
Course 2: Autumn 2017 – 24.08. – 07.12.2017 Thursdays Final date of registration: 10th of August
Course 3: Autumn 2017 – 21.08. – 04.12.2017 Mondays Final date of registration: 10th of August

Registration for courses Autumn 2017 is open from 1st of August until 8th of August 2017. The Norwegian courses are supported by Kristelig Studieforbund. Signing up is done via internet. If that is not possible, calls may be made to tel. no. 55 90 48 05 between 10 and 15 hrs Monday – Friday.  We cannot take in students who cannot read and write from before.

Registration deadline for the autumn courses is expired.