NORSKKURS OG INTERNASJONAL SAMTALEGRUPPE

Påmelding her – Registration here.

Norskkurs våren 2018

Nye norskkurs starter i januar 2018. Påmeldingen er åpen mellom 4. og 12. januar 2018. Har du spørsmål, send epost til salemnaer@nlm.no
1-2 uker før kurset starter hører du fra oss, dersom du har fått plass på kurset.

Salem Nærmiljøsenter arrangerer norskkurs og samtalegruppe for voksne innvandrere. Det er frivillige medhjelpere som underviser på kursene, og det er én kurskveld pr uke på hvert kurs.
Norskkursene følger boken Mot målet A1 og A2. Deltakerne skaffer seg lærebøkene før de kommer til kurset.

For våren 2018 planlegger vi kurs på 3 trinn:

Kurs 1: Grunnleggende norsk. Nivå A1 Mot Målet A1 Kursavgift: Kr 500,-
Kurs 2:Bygger på kurs 1.Nivå A1/A2 Mot Målet A1/A2 Kursavgift: Kr 500,-
Kurs 3: Bygger på kurs 2. Nivå A2 Mot Målet A2 Kursavgift: Kr 500,-

Lærebøker:
De som får plass på norskkurs må kjøpe en lærebok til sitt kurs, ca kr 385,- for hver bok. Og anbefales å bestille Nettressurs ca kr 220. Dette kommer i tillegg til kursavgift på kr 500,-.

Kurs 1: Våren 2018 – 24.01. – 16.05.2018 – Ikke vinterferie Kursdag: Onsdag. Påmeldingsfrist: 10. januar
Kurs 2:  Våren 2018 – 25.01. – 07.06.2018 – Vinterferie: 01.03 Kursdag: Torsdag. Påmeldingsfrist: 10. januar
Kurs 3: Våren 2018 – 22.01. – 04.06.2018 – Vinterferie: 26.02 Kursdag: Mandag. Påmeldingsfrist: 10. januar

Kurstid: 17:00 – 20:00

Påmelding her. Påmeldingen er åpen mellom 4. og 12. januar 2018. Norskkursene får støtte fra Kristelig Studieforbund.

Internasjonal samtalegruppe

Samtalegruppen er et tilbud til dem som har fullført Norskkurs 3 i Salem Nærmiljøsenter, eller som har en del erfaring med norsk fra før. Gruppen tar inn maksimum 15 deltakere. Ingen lærebøker kreves, men vi ønsker at de som deltar prioriterer gruppen og møter opp regelmessig.

Tid: Hver mandag kl 17.00-19.00. Oppstart januar 2018.

Varighet: Våren 2018 – 29.01. – 16.04.

Pris:
Kr 400,-. Samtalegruppen er støttet av Bergen Kommune og Kristelig Studieforbund.

Har du spørsmål: Send e-mail til salemnaer@nlm.no

PÅMELDING HER. Påmeldingen er åpen mellom 4. og 12. januar 2018

Påmeldingen er åpen på hjemmesiden og via vår Facebookside.

 

ENGLISH VERSION:

Norwegian Courses spring 2018.

New Norwegian courses starting in January 2018. REGISTRATION HERE.

The registration for the course opens from 4th until 12th of January 2018. If you have questions, email to salemnaer@nlm.no . 1-2 weeks before the course starts you will hear from us if you have been given a place on the course.

Salem Nærmiljøsenter – Salem Community Centre (http://salem.no/frivilligsentral/) organize Norwegian Courses in Salem Conference Centre, Sigurds gate 6.

Spring 2018 we will have Norwegian Courses in three levels:

Course 1: Basic Norwegian Mot målet A1* Tuition fee: Kr 500,-
Course 2: Based on course 1 Mot målet A1 and A2* Tuition fee: Kr 500,-
Course 3: Based on course 2 Mot målet A2* Tuition fee: Kr 500,-

* Books for the courses

If you are admitted in the course you will need to buy the book(s) for your level, NOK 385,- each book. And also «Nettressurs» ca NOK 220,-. This is in addition to tuition fee NOK 500,-.

Course time:             17:00 – 20:00 hrs

Duration:

Course 1: Spring 2018 – 24.01. – 16.07.2018 – No winter holiday Wednesdays Final date of registration: 12th of January
Course 2: Spring 2018 – 25.01. – 07.06.2018 – Winter holiday: 01.03 Thursdays Final date of registration: 12th of January
Course 3: Spring 2018 – 22.01. – 04.06.2018 – Winter holiday: 26.02 Mondays Final date of registration: 12th of January

Registration for courses Spring 2018 is open from 4th of January until 12th of January 2018. The Norwegian courses are supported by Kristelig Studieforbund. Signing up is done via internet. If that is not possible, calls may be made to tel. no. 55 90 48 05 between 10 and 15 hrs Monday – Friday.  We cannot take in students who cannot read and write from before.