Fordelt givertjeneste

Salem misjonskirke ønsker at flere i Bergen skal få del i evangeliet. For å få til dette, trengs mer midler og gaver. Vi ser at kollekt-tall går ned, samtidig opplever vi at arbeidet vi driver nytter. Men både gudstjenester, seniortreff, bønnemøter, TenFest og Alfakurs koster. For å kunne opprettholde den aktiviteten vi ønsker, og videreutvikle arbeidet, trengs det mer midler.

Sammen med NLM sentralt har vi derfor opprettet fordelt giveravtale. Dette betyr at dersom du ønsker at 20 % av din giveravtale skal tilbakeføres til Salem NLM Bergen, kan du inngå en slik fast giveravtale.

Slik inngår du fordelt giveravtale
Du kan velge å opprette en ny giveravtale via skjemaet vedlagt. Da beholder du din eksisterende avtale (der 100% av gaveavtalen din går til NLMs generelle arbeid), og 20 % av gaven i den nye tilbakeføres Salem Misjonskirke. Fyll ut skjemaet og lever til Salem eller send til NLMs hovedkontor.

Du kan også velge å overføre din eksisterende avtale til fordelt avtale. Da kan du ringe 22 00 72 00 eller sende epost til giver@nlm.no med beskjed om dette.

Mest mulig misjon!
Så ønsker vi å gi dere som givere en garanti på at vi som stab i Salem misjonskirke vil tenke: «Mest mulig kirke, for minst mulig penger – mest mulig til misjon!» Vi vil strebe etter å kutte kostnader og være nøkterne, slik at gavene som blir gitt blir brukt til misjonsarbeid både i Salem og i Bergen – i tillegg ønsker vi som menighet å bidra mest mulig til misjonsarbeidet på NLMs felt.