Korona-info

Oppdatert 9.9.2020
Informasjon fra Salem Bergen vedrørende situasjonen knyttet til koronaviruset
.
Salem overvåker den aktuelle situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Bergen kommune sine råd finner du her: www.bergen.kommune.no/koronavirus. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden. Her er et skriv med den viktigste informasjonen.

 • I perioden 8.9 til 18.9 vil vi etter innstramminger fra Bergen kommune i henhold til smittesituasjonen kun arrangere samlinger for inntil 50 personer. Salem vil legge tilrette for samlinger i tråd med «Smittevernveileder fra NLM».
 • Påmelding til gudstjenester finner dere forsiden av nettsiden vår.
 • Vi har bønnemøter onsdager 19-20 i Salem.
 • Vi vil oppmuntre deg til å følge med på sosiale medier for oppdateringer om gudstjenester og budskap vi vil gjøre tilgjengelig via nett. Kirken er ikke en bygning, og vi tror det kristne fellesskapet vil komme styrket gjennom dette.

Hygieneråd
Som menighet og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av korona-viruset. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

 • Alle som er syke og/eller symptomer på luftveisinfeksjoner, skal holde seg borte fra jobb, studier og skal heller ikke delta på samlinger i regi av Salem.
 • Hold god avstand til andre og ha minst mulig kontakt mellom personer.
 • Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsene.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • På grunn av smittevern kommer vi til å registrere deltakere på samlinger i Salem-regi som ledd i en eventuell smittesporing. Dette blir slettet etter 10 dager.
 • NB: Opplever du symptomer eller sykdom etter 1-2 dager etter gudstjeneste skal du melde fra om dette til salembergen@nlm.no

  NLMs smittevernveileder finner dere her:
  https://www.nlm.no/ressursbank/dokumenter/smittevernsveiledere-covid-19/

Ta kontakt med oss:
Vi ber personer i menigheten som er smittet eller satt i karantene ta kontakt med Salem, slik at vi kan se hvordan vi kan hjelpe hverandre i denne situasjonen. Dette er også en mulighet for å stille opp for mennesker rundt oss og vise godhet.

Kostnadene for drift av Salem og NLM sitt arbeid er like store også i krisetider og oppfordrer alle til å delta i givertjenesten og bruk gjerne menighetens VIPPS nummer: 11763.