Påske i Salem

Påskeuken er historiens viktigste uke. Som kristne lener vi oss fullt og helt på at det som skjedde denne uken er historiske fakta. Jesus, som i julen ble menneske, døde for våre synder, ble begravet, stod opp igjen den tredje dagen og viste seg for øyenvitner. Dette er hendelser som har funnet sted – det er hendelser vi ikke hadde en rolle i, men likevel er disse hendelsene kjernen i det som utgjør evangeliet. De gode nyhetene vi skal få tro på og leve på. Det er budskapet som overbeviser oss om at vi et tilgitte, at vi lever i frihet fra syndens konsekvenser og at vi en dag skal oppstå fra de døde til et evig liv.  

Vi ønsker å ta deg gjennom en vandring i påskens hendelser. Hva skjedde med Jesus dag for dag i påsken? Både gjennom en leseplan og gjennom videoer kan du få bli med i denne påskevandringen. Vårt håp er at du kan få se hva Jesus gikk gjennom med ett mål for øye: din frelse og ditt evige liv.  

Hver dag vil du få en oversikt over hvilke av evangelietekstene som passer til hver enkelt av dagene i påsken. De er stilt opp slik at du kan velge å følge ett evangelium eller alle fire. Hver dag har også forslag til lesetekster som kan belyse det Jesus opplever fra andre steder i Bibelen.  

Etter tekstlesningen har vi forsøkt å gi et lite innblikk i noen av dagens tekster. Vi tror at dette kan gi deg noen tanker å grunne på sammen med tekstene.  

Til slutt har vi skrevet ned noen spørsmål til refleksjon og en bønn som kan brukes individuelt eller i samtale med andre.  

Hjertelig velkommen til å være med oss på en vandring gjennom påsken.  

På våre facebooksider eller på salem.no/stream kan du også få denne planen i videoversjon hver dag kl 11. Du kan også lytte til dagens tekster og refleksjoner på vår podcast.