Nytt styre i Salem!

Takk for et flott årsmøte! Styret har hatt sitt første styremøte og konstituert seg.

Følgende personer sitter nå i styret for Salem Bergen:
Kjetil Vatsøy (valgt årsmøtet 2022) – Styreleder
Åshild Johansen (valgt årsmøtet 2022) – Nestleder
Ole Magnus Strand (valg årsmøtet 2022) – Styremedlem
Håvard G. Frøysa (valgt årsmøtet 2022) – Styremedlem
Reidun Arefjord Stave (valgt årsmøtet 2021) – Styremedlem
Anders Kjølen (valgt årsmøtet 2021) – Styremedlem
Thorleif Kiserud (valgt årsmøtet 2021) – Styremedlem

Anna N. Andersen (valgt årsmøtet 2022) – 1. varamedlem
Ruth Linea Gustavsen (valgt årsmøtet 2022) – 2. varamedlem
Marianne Flaktveit (valgt årsmøtet 2022) – 3. varamedlem

Be gjerne for det nye styret og arbeidet de skal inn i!