Årets første bønnesamling

ruadminar

Velkommen til bønnemøte i Salem-kafé kl 19:00 til 20:00. Vi deler bønnesvar, bønneløfter og ber med forventning.

Tvilen

En andakt av Sveinung Raustøl Slettebø