Ny i Salem?


Er du ny i Salem Bergen?
I menyen har vi samlet de viktigste tingene du kan ha nytte av å vite i starten.


Salem Ung

Salem Ung samles hver lørdag kl. 19:30.
Bønnemøte fra kl. 19:00.

Møtene i Salem Ung er målrettet mot unge voksne og studenter. Vi ønsker å samles for å lovsynge, ære og tilbe Gud og for å føre Jesus-sentrert forkynnelse.

Mange har funnet sin åndelige hjem i Salem. Det håper vi på at du også vil gjøre. Derfor vil vi legge til rette for at du kan finne deg en hverandregruppe hvor du kan dele tro og liv.

Vi ønsker også å hjelpe deg med å finne en tjeneste i menigheten som du kan tjene Gud og andre mennesker med. Vi brenner for at du skal gjøre det du elsker og er flink på i tjenesten din!

Salem Ung er ledet av ungdomsleder Christian Lilleheim og ledergruppen i Salem Ung.
Hjertelig velkommen!


Familiegudstjeneste

Familiegudstjeneste hver søndag kl. 11:00
Bønnemøte fra kl. 10:30.

Salem er en stor forsamling som ønsker å gi et tilbud til alle generasjoner. Vi ønsker å vinne mennesker for Kristus i inn- og utland og kommer sammen for å lovsynge, ære og tilbe Gud og å høre Jesus-sentrert forkynnelse. I tillegg har vi søndagsskoletilbud for barn i alle aldre. I etterkant samles vi til kirkekaffe i Salemkaféen.

Salem er ledet av pastor Svein Strand.

Hjertelig velkommen!


Søndagsskole

Minsten

Er Salems søndagsskoletilbud for 0-3-åringene. Vi samles i lekerommet i kjelleren for en kort andakt og en sangstund. Etterpå er det fri lek.

Gullivergjengen

Består av 4-6-åringene i Salem. Vi holder til i søndagsskolerommet i kjelleren. Her hører vi om Jesus, undrer oss over det vi får høre og utfører dagens oppdrag!

Tårnagentene

Er for 1. til 3. klasse og holder til oppe i undervisningsrommet bak galleriet. I likhet med Gullivergjengen, bruker vi søndagsskolens læringsverktøy «sprell levende».

B-tweens

Er en driftig gjeng 4.-7.-klassinger som både har startet sitt eget band og tatt ansvar for kafeen hver 6. søndag. Dessutan møtes de hver søndag under søndagsmøtet for å leke og studere Bibelen. Et par lørdager i semesteret samles gjengen hjemme hos noen for å ha det gøy og bli betre kjent.


Alpha

Hvis du eller dine venner har spørsmål om tro, vil vi gjerne invitere deg til å bli med oss på Alpha denne høsten.

Alpha er en rekke av interaktive kveldssamlinger hvor man diskuterer den kristne troen i et uformelt, morsomt og vennlig miljø. Kurset består av en rekke foredrag, med emner som «Hvem er Jesus?» og «Hvorfor og hvordan kan jeg be?». Hver kveld starter med mat, og hver undervisningsdel blir etterfulgt av samtale i smågrupper.

Kursstart: 9. september 2015


Hverandregrupper H2

Bibelgruppe, husfellesskap, smågrupper, Life grupper – Kjært barn har mange navn. Vi kaller smågruppekonseptet i Salem Ung for Hverandregrupper.

Meld deg på i en hverandregruppe HER

I det Nye Testamente står det en hel del om hvordan menigheten skal være. Den skal være et «hverandre-fellesskap.»
«Dere skal elske hverandre, «oppbygge hverandre,» «ha omsorg for hverandre,» «være gjestfrie mot hverandre,» «være gode mot hverandre,» «snakke sant til hverandre» og «trøste hverandre.»

Det er vanskelig å følge opp disse retningslinjene i en stor menighet. Løsningen er å dele opp menigheten i små hverandregrupper. Det er i smågrupper at mennesker virkelig får oppleve det hverandre-fellesskapet Jesus ville at kirken skulle være. Der kan vi få dele liv med hverandre, få be for hverandre, trøste hverandre og være gjestfrie mot hverandre. Våre hverandregrupper handler om å ha ekte og nære relasjoner til andre kristne mennesker.

En hverandregruppe består av 5-8 personer som møtes regelmessig.

Fire elementer er gjennomgående i alle våre hverandregrupper:

– Bibel
– Dele liv
– Bønn
– Sosialt

Våre gruppeledere er trente, de er glade i mennesker og glade i Bibelen.

Dersom du melder deg på en hverandregruppe vil vi finne en gruppe ut fra de preferansene du melder i påmeldingsskjemaet.
Dersom du lurer på noe om hverandregruppene i Salem, kan disse gi deg svar:

Hilde Baldersheim

993 14 683
hilde224@hotmail.com

Jakob Morland

934 62 863
jakobmorland@hotmail.com

Cecilie Urhaug

907 30 141
cecilieurhaug@gmail.com

Sondre Dahl

992 69 517
sondresinmail@gmail.com

Christian Lilleheim

977 79 970
clilleheim@nlm.no


Smågrupper/misjonsforeninger

Små fellesskap er enestående viktig i Salem: en plass å dele tro og tjeneste, en plass for naturlig omsorg for hverandre. Historisk har misjonsforeninger vært selve bærebjelken, men også i en tid hvor forsamlingen er mer sentral i vårt arbeid, er vi helt avhengige av de små felleskapene. Vi ønsker at du er med i en slik gruppe. At du ser og blir sett – og får et glimt av Gud i de Helliges samfunn.

Dersom du har lyst å være med i en smågruppe kan du fylle ut skjemaet under, da vil vi kontakte deg for en helt uforpliktende prat.


Bli med i tjeneste

Salem er en nådegavebasert forsamling. Det vil si at vi ønsker at du skal få bruke dine evner til å tjene Gud i forsamlingen. Vi er opptatt av at alle som hører hjemme i forsamlingen vår skal finne seg til rette i en tjenestegruppe. På den måten kan vi både tjene Gud, tjene hverandre, og vi får et sosialt fellesskap i tjenestegruppen.

Tjenestegruppene i Salem har tre hovedfokus:

1. Utforming og gjennomføring av møtene våre.
2. Diakonalt, utadrettet arbeid gjennom Salem Nærmiljøsenter
3. Evangeliserende barne- og ungdomsarbeid. Her trenger vi ledere og andaktsholdere til leirer, barne- og ungdomslag i NLM Region Vest.

Vi håper du vil finne en tjeneste du kan trives med i Salem. I filen nederst på denne siden får du en kort beskrivelse av de tjenestegruppene vi har. Dersom du har lyst å gjøre noe ut over disse tjenestene, hører vi gjerne på forslag fra deg om andre tjenestegrupper. Det viktigste for oss er at du får tjene med de gavene og evnene du har.

Dersom du har lyst å være med i en tjeneste kan du fylle ut skjemaet under, da vil vi kontakte deg for en helt uforpliktende prat.