Engasjer deg

Salem er en nådegavebasert menighet. Det vil si at vi bruker våre evner til å tjene Gud og hverandre gjennom tjenestegrupper.
En tjeneste gir deg både muligheten til å bidra, men også være del av et lite, sosialt felleskap.

Nedenfor ser du hvordan du kan være med å engasjere deg i Salem.


Bønn

Bønn og lovsang er fundamentet i alt vi gjør i Salem. Les mer om dette på vår bønneside.


Bli med i tjeneste

Salem er en nådegavebasert menighet. Det vil si at vi bruker våre evner til å tjene Gud og hverandre gjennom tjenestegrupper. En tjeneste gir deg både muligheten til å bidra, men også ta del i et lite, sosialt fellesskap. På den måten kan vi både tjene Gud og hverandre, og vi får et sosialt felleskap i tjenestegruppen.

Vi håper du vil finne en tjeneste du kan trives med i Salem. HER kan du få en kort beskrivelse av de tjenestegruppene vi har. Dersom du har lyst å gjøre noe ut over disse tjenestene, hører vi gjerne på forslag fra deg om andre tjenestegrupper. Det viktigste for oss er at du får tjene med de gavene og evnene du har.

Dersom du har lyst å være med i en tjeneste kan du fylle ut skjemaet HER, da vil vi kontakte deg for en helt uforpliktende prat.


Salem leir & lag

Salem er en del av Region Vest i NLM. Vi ønsker å være en ressurs for det arbeidet som drives blant barn og unge i regionen. Målet vårt er felles: nemlig at flere barn og unge i vår nærhet skal bli kjent med Jesus. Derfor ønsker vi å legge til rette for at du kan treffe barn og ungdom i regionen vår og tjene dem med dine gaver. Arbeidet du kan være med på er variert. Vær med som leirleder, andaktsholder, på barne- og ungdomslag (Se også skjemaet for flere oppgaver.)

Vær med å få påfyll i Salem, og gå ut med Jesus til de som trenger ham. Dersom du kan tenke deg å være med på noe barne- og ungdomsarbeid i regionen, fyll ut skjemaet her. Det er ikke forpliktende, men vi vil kontakte deg for en prat.


Smågrupper

Hva er smågruppe?
Vi tror at det kristne liv først og fremst er ment for hverdagen. Derfor legger vi til rette for at du kan møtes i mindre fellesskap i uken, for å dele liv og dele tro. Bli med! 

Historisk har småfellesskapene vært selve bærebjelken, men også i en tid hvor gudstjenestene er mer sentrale i vårt arbeid er vi helt avhengige av disse små felleskapene. Vi ønsker at du er med i en slik gruppe. At du ser og blir sett – og får et glimt av Gud i de Helliges samfunn. 

Det er vanskelig å følge opp disse retningslinjene i en stor menighet. Løsningen er å dele opp menigheten i små grupper. Det er i smågrupper at mennesker virkelig får oppleve det hverandre-fellesskapet Jesus ville at kirken skulle være. Der kan vi få dele liv med hverandre, få be for hverandre, trøste hverandre og være gjestfrie mot hverandre. 

Bli med
Dersom du ønsker å være med eller vil prøve ut en smågruppe er du varmt velkommen. Gruppene møtes hver uke eller annenhver uke, og består av folk i mer eller mindre samme livsfase. 

Meld deg på i en smågruppe HER


Medlemskap

Medlemskap i Salem misjonskirke NLM Bergen kan tegnes av personer som:

 • Bekjenner seg til den kristne tro.
 • Vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og misjonskirkens lover.
 • Betaler medlemskontingent.

Rettigheter og forpliktelser som medlemskapet gir:

Medlemskapet gir deg tale og stemmerett på årsmøtet. Det vil si, du får være med å velge styret for Salem misjonskirke Bergen, og på den måten være med å påvirke hvordan arbeidet skal drives. Videre medfører et medlemskap at Salem er din faste forsamling der du går regelmessig på møter, lar deg engasjere i de tjenester som Gud har gitt deg utrustning og nådegaver til, og der du har en ordnet givertjeneste.

Salem sin visjon er uttrykt slik: ”Vinne, bevare, utruste og sende – til Guds ære.” Vårt kall er først og fremst å føre mennesker til Jesus Kristus slik at de kan bli vunnet for himmelen. I fellesskapet i storfamilien, som forsamlingen er, tror vi at dette kan lykkes. Vi ønsker å bygge et fellesskap av mennesker som vil se mennesker bli frelst, bevart, utrustet og engasjert i tjeneste. Alt til Guds ære!

Medlemskontingent pr. år er satt til kr. 300 pr. person. Personer under 16 år betaler halv pris.

Du kan melde deg inn når som helst i løpet av året. Giro for betaling av medlemskap sendes normalt ut i februar.

Medlemskap i Salem misjonskirke NLM Bergen er godt forenelig med et medlemskap i Den norske Kirke da Salem er som en forening å regne. Det er bare en innmelding i NLM trossamfunn som er uforenelig med medlemskap i Den norske Kirke.

  Meld deg inn her

  Benytt skjemaet under dersom du ønsker å melde deg inn i Salem Bergen

  Ditt navn

  E-post

  Postadresse

  Telefon

  Fødselsdato


  Givertjeneste

  Bibelen oppfordrer oss til å gi av det vi har fått. Vi tror at den rikdommen som er gitt er også gitt med et ansvar til å forvalte dette rett. Arbeidet i Salem er bygget på frivillighet og er helt avhengig av givertjeneste. Med ditt bidrag når vi enda lengre!

  I Salem har du flere muligheter å gi:
  1. Via kollekt på møtene våre
  2. Via fast givertjeneste
  3. Gave til vår konto/Vipps.

  Givertjeneste til NLM
  NLM tilbyr ordningen «fordelt giveravtale.»

  Ordningen innebærer at 80 % av det du gir disponeres av Hovedkontoret til NLM og 20 % går tilbake til driften av vår menighet.
  Oppretter du en slik giveravtale, vil du få skattefradrag på 23 % for årlige gaver mellom kr 500 – 50.000.
  Gir du kr 50.000 så får du kr 11.500 i skattefradrag.

  Her kan du lese mer om denne givertjenesten og bli med på den.
  Når du har opprettet/ endret din giveravtale får du en mail fra giver@nlm.no som bekreftelse på avtalen. NB! Denne mailen kan fort havne i søppelposten, så sjekk der!

  Takk til enhver som er med på givertjenesten til NLM og til Salem misjonskirke Bergen.

  Gave til vår konto
  Gi en gave på vår konto: 3625.56.42248. Merk da overføringen med: «gave til Salem misjonskirke NLM Bergen».

  NB! Fast givertjeneste eller gave til NLM sentralt gir skattefradrag. Ingen skattefradrag via kollekt eller kontooverføring.

  Vipps
  Har du glemt både bankkort og kontanter under lørdagens eller søndagens gudstjeneste må du ei fortvile, for nå trenger du altså kun mobilen (og Vipps-appen) for å kunne gi en gave til Salem.

  Slik gjør du

  1. Du må først åpne Vipps-appen på din mobil
  2. Klikk så på pluss-tegnet – velg Send penger
  3. Skriv inn Salem Bergen NLM sitt Vipps-nummer 11763. 
  4. Legg inn beløp og trykk Send
  5. En kvittering kommer opp på mobilskjermen

  Hvordan laste ned Vipps-appen?

  1. Last ned Vipps fra AppStore eller Google Play
  2. Når appen er ferdig nedlastet, klikk Åpne
  3. Registrer deg ved å legge inn navn og kortnummer, og du er klar til å ta i bruk Vipps.

  Kompetanse

  Sitter du med en type utrustning eller evner innenfor et fagfelt som ikke inngår i våre vanlige tjenestegrupper, men som du kunne tenkt deg å bruke inn i vårt tjenestefelleskap? Da vil vi gjerne vite om det. Dette kan være alt fra estetikk, dekor, matlaging, håndverker eller snekkerferdigheter for å nevne noe. En slik kompetanse kan være verdifull for Salem til spesielle arrangement og oppgaver. Først og fremst ønsker vi at du engasjerer deg i en tjeneste inn mot våre gudstjenester, og dette vil bare være for sporadiske eventer/aktiviteter i Salem-regi.

  Send en epost til salembergen@nlm.no om du er interessert i å være med på dette!