NORSKKURS OG INTERNASJONAL SAMTALEGRUPPE

ENGLISH VERSION BELOW

Norskkurs høsten 2020

Nye norskkurs starter i august 2020 – påmelding her.

Har du spørsmål, send epost til salemnaer@nlm.no
1-2 uker før kurset starter hører du fra oss, dersom du har fått plass på kurset.

Salem Nærmiljøsenter arrangerer norskkurs og samtalegruppe for voksne innvandrere. Det er frivillige medhjelpere som underviser på kursene, og det er én kurskveld pr uke på hvert kurs.
Norskkursene følger boken Mot målet A1 og A2. Deltakerne skaffer seg lærebøkene før de kommer til kurset.

For høsten 2020 planlegger vi kurs på 3 trinn:

Kurs 1: Grunnleggende norsk. Nivå A1 Mot Målet A1 Kursavgift: Kr 500,-
Kurs 2: Bygger på kurs 1.Nivå A1/A2 Mot Målet A1/A2 Kursavgift: Kr 500,-
Kurs 3: Bygger på kurs 2. Nivå A2 Mot Målet A2 Kursavgift: Kr 500,-

Lærebøker:
De som får plass på norskkurs må kjøpe en lærebok til sitt kurs, ca kr 385,- for hver bok. Og anbefales å bestille Nettressurs ca kr 220. Dette kommer i tillegg til kursavgift på kr 500,-.

Kurs 1: Høsten 2020 26.8 – 9.12. Kursdag: Onsdag. Påmeldingsfrist: 11. august
Kurs 2:  Høsten 2020 27.8 – 10.12. Kursdag: Torsdag. Påmeldingsfrist: 11. august
Kurs 3: Høsten 2020 24.8 – 7.12 Kursdag: Mandag. Påmeldingsfrist: 11. august

Kurstid: 17:00 – 20:00

Påmeldingen er åpen mellom 4. og 11. august 2020. Norskkursene får støtte fra Kristelig Studieforbund.

Internasjonal samtalegruppe

Samtalegruppen er et tilbud til dem som har fullført Norskkurs 3 i Salem Nærmiljøsenter, eller som har en del erfaring med norsk fra før. Gruppen tar inn maksimum 15 deltakere. Ingen lærebøker kreves, men vi ønsker at de som deltar prioriterer gruppen og møter opp regelmessig.

Tid: Hver tirsdag kl 17.30-19.30. Oppstart september 2020.

Varighet: Høsten 2020 – 1. september til 10. november.

Pris:
Kr 400,-. Samtalegruppen er støttet av Bergen Kommune og Kristelig Studieforbund.

Har du spørsmål: Send e-mail til salemnaer@nlm.no

Påmeldingen er åpen mellom 4. og 11. august 2020.

Påmelding her.

 

ENGLISH VERSION:

Norwegian Courses autumn 2020.
New Norwegian courses starting in the end of August 2020.

The registration for the course will be open from 4th until 11th of August 2020. If you have questions, email to salemnaer@nlm.no . 1-2 weeks before the course starts you will hear from us if you have been given a place on the course.

Salem Nærmiljøsenter – Salem Community Centre (http://salem.no/frivilligsentral/) organize Norwegian Courses in Salem Conference Centre, Sigurds gate 6.

Autumn 2020 we will have Norwegian Courses in three levels:

Course 1: Basic Norwegian Mot målet A1* Tuition fee: Kr 500,-
Course 2: Based on course 1 Mot målet A1 and A2* Tuition fee: Kr 500,-
Course 3: Based on course 2 Mot målet A2* Tuition fee: Kr 500,-

* Books for the courses

If you are admitted in the course you will need to buy the book(s) for your level, NOK 385,- each book. And also «Nettressurs» ca NOK 220,-. This is in addition to tuition fee NOK 500,-.

Course time:             17:00 – 20:00 hrs

Duration:

Course 1: Autumn 2020 – 26.8 – 9.12 Wednesdays Final date of registration: 11th of August
Course 2: Autumn 2020 – 27.8 – 10.12. Thursdays Final date of registration: 11th of August
Course 3: Autumn 2020 – 24.8 – 7.12. Mondays Final date of registration: 11th of August

Registration for courses Autumn 2020 is open from 4th of August until 11th of August 2020. The Norwegian courses are supported by Kristelig Studieforbund. Signing up is done via internet. If that is not possible, calls may be made to tel. no. 55 90 48 00 between 10 and 15 hrs Monday – Friday.  We cannot take in students who cannot read and write from before.

Registration here.