Vi har foreløpig ikke satt opp nytt tidspunkt for seniordata i 2020. Følg med på nettside og sosiale medier for når neste kurs kommer.

Om seniordata: 
Kurset blir lagt opp med ulike emner – fra grunnleggende til mer avansert.
Det kommer til å bli en presentasjon av emnene til å begynne med hver gang på kurset. Så tenker vi oss at det blir litt fruktservering og anledning til litt prat.

I siste halvdel kan dere få hjelp til det dere ønsker å lære om på PC fra dagens kurs. Vi har en dyktig leder som vil undervise og være til hjelp.

Emner på Seniordata:

Kursdag nr. Dato Emne
1 Nyttige begreper og lagring av data
2 Søking på internett
3 Facebook og e-post
4 Bilder og album (Cewe program)
5 Mer om bilder og album
6 Diverse emner, youtube med mer

Påmelding:

Opplæring i PC:
Vi ber deg ta med eget utstyr, PC og lader. Vi har dessverre ikke utstyr til deltakerne.