Vi i staben ønsker å kartlegge hvem som er med i en bibelgruppe med tilknytning Salem søndag. Dette vil bli gjort under gudstjenestene søndag 22. og 29. november 2015.
Dette kan du gjøre på skjema som blir delt ut eller elektronisk her på skjemaet under.