Korona-info

Informasjon fra Salem Bergen vedrørende situasjonen knyttet til covid-19.
Salem overvåker den aktuelle situasjonen nøye og vil oppdatere denne informasjonen fortløpende. Vår gjeldende policy vil til enhver tid ligge på denne siden.

Vi som kirke vil uttrykke takknemlighet til myndigheter som styrer tydelig i denne pandemien og som tar de svakestes side når det gjelder å iverksette tiltak for å hindre videre smittespredning.
Salem er med på dugnaden og vil følge alle myndighetenes påbud og anbefalinger. Vi ønsker å være på den sikre siden og du kan være trygg på at vi ikke vil tøye reglementet.

Oppdatert 11. august
Vi følger gjeldende påbud fra Bergen kommune og det vil inntil videre være påbudt med munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Se forsiden for påmelding til gudstjenester.

Hygieneråd
Som menighet og enkeltpersoner har vi et ansvar for å hindre spredningen av korona-viruset. Selv om mange av oss ikke nødvendigvis selv er i risikogruppene, må vi tenke solidarisk og ta dette på alvor. Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.

 • Det er påbud om munnbind på våre gudstjenester når det ikke er mulig å holde 1-meters avstand.
 • Alle som er syke og/eller symptomer på luftveisinfeksjoner, skal holde seg borte fra jobb, studier og skal heller ikke delta på samlinger i regi av Salem.
 • Hold god avstand til andre og ha minst mulig kontakt mellom personer.
 • Man bør videre alltid utføre håndhygiene (håndvask med såpe og lunkent vann anbefales, men hånddesinfeksjon er et godt alternativ) før man berører gjenstander andre tar på. Har man ikke papir tilgjengelig er det et godt alternativ å hoste eller nyse i albuekroken. Disse tiltakene begrenser både smittespredningen i luften og til gjenstander i omgivelsene.
 • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
 • På grunn av smittevern kommer vi til å registrere deltakere på samlinger i Salem-regi som ledd i en eventuell smittesporing. Dette blir slettet etter 10 dager.
 • NB: Opplever du symptomer eller sykdom etter 1-2 dager etter gudstjeneste skal du melde fra om dette til salembergen@nlm.no

  NLMs smittevernveileder finner dere her:
  https://www.nlm.no/ressursbank/dokumenter/smittevernsveiledere-covid-19/

Ta kontakt med oss:
Vi ber personer i menigheten som er smittet eller satt i karantene ta kontakt med Salem, slik at vi kan se hvordan vi kan hjelpe hverandre i denne situasjonen. Dette er også en mulighet for å stille opp for mennesker rundt oss og vise godhet.