Ny i Salem?


I menyen har vi samlet de viktigste tingene du kan ha nytte av å vite i starten.


TenFest

TenFest annenhver fredag kl. 19:30.

TenFest i Salem er rettet mot ungdommer på ungdomsskolen og videregående. Vi samles til fantastiske aktiviteter, herlige folk, god mat og en andakt.

Tenfest er ledet av tenleder Andreas Skjelde og en herlig gjeng andre ledere.

Hjertelig velkommen!


Lørdagsgudstjeneste

Lørdagsgudstjeneste hver lørdag kl. 19:30.
Bønnemøte fra kl. 19:00.

Lørdagsgudstjenesten er målrettet mot unge voksne. Vi ønsker å samles for å lovsynge, ære og tilbe Gud og for å føre Jesus-sentrert forkynnelse.

Mange har funnet sin åndelige hjem i Salem. Det håper vi på at du også vil gjøre. Derfor vil vi legge til rette for at du kan finne deg en hverandregruppe hvor du kan dele tro og liv.

Vi ønsker også å hjelpe deg med å finne en tjeneste i menigheten som du kan tjene Gud og andre mennesker med. Vi brenner for at du skal gjøre det du elsker og er flink på i tjenesten din!

Gudstjenesten er ledet av menighetsutvikler Gjermund Øygarden og ledergruppen lørdag.
Hjertelig velkommen!


Søndag 11 gudstjeneste

Søndagsgudstjeneste hver søndag kl. 11:00
Bønnemøte fra kl. 10:30.

Salem er en stor menighet som ønsker å gi et tilbud til alle generasjoner. Vi ønsker å vinne mennesker for Kristus i inn- og utland og kommer sammen for å lovsynge, ære og tilbe Gud og å høre Jesus-sentrert forkynnelse. I tillegg har vi søndagsskoletilbud under gudstjeneste for barn i alle aldre. I etterkant samles vi til kirkekaffe i Salemkaféen.

Søndagsgudstjenesten ledes av menighetsutvikler Kristin Sætre Odeh.

Hjertelig velkommen!


Søndag 19 gudstjeneste

Søndagsgudstjeneste hver søndag kl. 19:00
Bønnemøte fra kl. 18:30.

Salem er en stor menighet som ønsker å gi et tilbud til alle generasjoner. Vi ønsker å vinne mennesker for Kristus i inn- og utland og kommer sammen for å lovsynge, ære og tilbe Gud og å høre Jesus-sentrert forkynnelse. I tillegg har vi søndagsskoletilbud for barn i alle aldre. I etterkant samles vi til kirkekaffe i Salemkaféen.

Gudstjeneste søndag 19 er ledet av menighetsutvikler Gjermund Øygarden.

Hjertelig velkommen!


Barn og Unge

Minsten

Barn mellom 0-2 år samles bak i hovedsalen under gudstjenesten. Her blir det satt ut leker og noen leketepper.

Gullivergjengen

Består av 3-6-åringene i Salem. Vi holder til i søndagsskolerommet i kjelleren. Her hører vi om Jesus, undrer oss over det vi får høre og utfører dagens oppdrag! Vi bruker "Sprell Levende" fra søndagsskoleforbundet

Tårnagentene

Er for 1. til 4. klasse og holder til i musikkrommet i kjelleren i Salem. I likhet med Gullivergjengen, bruker vi søndagsskoleforbundets læringsverktøy «Sprell Levende».

B-tweens

En driftig gjeng 5.-7.-klassinger som møtes i undervisningsrommet (bak galleriet 4. etg) til bibelopplegg og aktivitet. Av og til utfordres de til lederoppgaver hos de yngre gruppene.

Ungdomsgruppen

8.klasse og oppover møtes til bibelgruppe under søndagsgudstjenestene de helgene det ikke er TenFest. Her er det Bibel, Bønn og Samtale som står i fokus.

Søndagsskolearbeidet ledes av barne- og familieleder Josefine Garnes Mjøs.

Seniortreff

Seniortreff er et en møteplass som vanligvis arrangeres om formiddagen siste onsdag i måneden kl. 11.30. Formålet er å samle godt voksne (55+) og eldre på formiddagstid til oppbyggelse og hygge. Her samles vi for undervisning, sang og musikk og hyggelig fellesskap. Vi har forskjellige konsepter, og varierer mellom bibeltimer, temasamlinger, ”ønskesanger” og ”Allsangtreff”.

Seniortreffs egen kjøkkenkomite tar seg av borddekking og matservering, og programkomiteen leder og tar seg av programmet.

Det er ingen inngangspenger, men det tas opp en misjonskollekt. Selv om du ikke går i Salem til vanlig , er det bare å møte opp. Du er alltid hjertelig velkommen til å være med på Seniortreff i Salem!

Program våren 2021:

Vi avvventer fortsatt utviklingen av koronasituasjonen før vi kan starte opp igjen med seniortreff.


Alpha

Hvis du eller dine venner har spørsmål om tro, vil vi gjerne invitere deg til å bli med oss på Alpha!

Alpha er samlinger hvor man diskuterer den kristne troen i et uformelt, morsomt og vennlig miljø. Kurset består av inspirerende foredrag, med emner som «Hvem er Jesus?» og «Hvorfor og hvordan kan jeg be?». Hver kveld starter med mat, og hvert foredrag blir etterfulgt av samtale i smågrupper.

Alpha er for alle og er gratis!
Velkommen!

Tema:
Kan livet være mer enn dette?
Hvem er Jesus?
Hvorfor døde Jesus?
Hvordan kan vi tro?
Hvorfor og hvordan kan vi be?
Hvem er Den Hellige Ånd?
Helbreder Gud i dag?
Hvordan kan jeg gjøre det beste ut av resten av livet mitt?


Smågrupper

Hva er smågruppe?
Vi tror at det kristne liv først og fremst er ment for hverdagen. Derfor legger vi til rette for at du kan møtes i mindre fellesskap i uken, for å dele liv og dele tro. Bli med! 

Historisk har småfellesskapene vært selve bærebjelken, men også i en tid hvor gudstjenestene er mer sentrale i vårt arbeid er vi helt avhengige av disse små felleskapene. Vi ønsker at du er med i en slik gruppe. At du ser og blir sett – og får et glimt av Gud i de Helliges samfunn. 

Det er vanskelig å følge opp disse retningslinjene i en stor menighet. Løsningen er å dele opp menigheten i små grupper. Det er i smågrupper at mennesker virkelig får oppleve det hverandre-fellesskapet Jesus ville at kirken skulle være. Der kan vi få dele liv med hverandre, få be for hverandre, trøste hverandre og være gjestfrie mot hverandre. 

Bli med
Dersom du ønsker å være med eller vil prøve ut en smågruppe er du varmt velkommen. Gruppene møtes hver uke eller annenhver uke, og består av folk i mer eller mindre samme livsfase. 

Meld deg på i en hverandregruppe HER


Bli med i tjeneste

Salem er en nådegavebasert menighet. Det vil si at vi ønsker at du skal få bruke dine evner til å tjene Gud i menigheten. Vi er opptatt av at alle som hører hjemme i menigheten vår skal finne seg til rette i en tjenestegruppe. På den måten kan vi både tjene Gud, tjene hverandre, og vi får et sosialt fellesskap i tjenestegruppen.

Tjenestegruppene i Salem har tre hovedfokus:

1. Utforming og gjennomføring av gudstjenestene våre.
2. Diakonalt, utadrettet arbeid gjennom Salem Nærmiljøsenter
3. Evangeliserende barne- og ungdomsarbeid. Her trenger vi ledere og andaktsholdere til leirer, barne- og ungdomslag i NLM Region Vest.

Vi håper du vil finne en tjeneste du kan trives med i Salem. HER kan du få en kort beskrivelse av de tjenestegruppene vi har. Dersom du har lyst å gjøre noe ut over disse tjenestene, hører vi gjerne på forslag fra deg om andre tjenestegrupper. Det viktigste for oss er at du får tjene med de gavene og evnene du har.

Dersom du har lyst å være med i en tjeneste kan du fylle ut skjemaet som du finner HER, da vil vi kontakte deg for en helt uforpliktende prat.