Salem Ung

Salem Ung samles hver lørdag kl. 19:30.
Bønnemøte fra kl. 19:00.

Møtene i Salem Ung er målrettet mot unge voksne og studenter. Vi ønsker å samles for å lovsynge, ære og tilbe Gud og for å føre Jesus-sentrert forkynnelse.

Mange har funnet sin åndelige hjem i Salem. Det håper vi på at du også vil gjøre. Derfor vil vi legge til rette for at du kan finne deg en hverandregruppe hvor du kan dele tro og liv.

Vi ønsker også å hjelpe deg med å finne en tjeneste i menigheten som du kan tjene Gud og andre mennesker med. Vi brenner for at du skal gjøre det du elsker og er flink på i tjenesten din!

Salem Ung er ledet av pastor Christian Lilleheim og ledergruppen i Salem Ung.
Hjertelig velkommen!