Søndagsskole

Minsten

Er Salems søndagsskoletilbud for 0-3-åringene. Vi samles i lekerommet i kjelleren for en kort andakt og en sangstund. Etterpå er det fri lek.

Gullivergjengen

Består av 4-6-åringene i Salem. Vi holder til i søndagsskolerommet i kjelleren. Her hører vi om Jesus, undrer oss over det vi får høre og utfører dagens oppdrag!

Tårnagentene

Er for 1. til 3. klasse og holder til oppe i undervisningsrommet bak galleriet. I likhet med Gullivergjengen, bruker vi søndagsskolens læringsverktøy «sprell levende».

B-tweens

Er en driftig gjeng 4.-7.-klassinger som både har startet sitt eget band og tatt ansvar for kafeen hver 6. søndag. Dessutan møtes de hver søndag under søndagsmøtet for å leke og studere Bibelen. Et par lørdager i semesteret samles gjengen hjemme hos noen for å ha det gøy og bli betre kjent.