Praktisk hjelp

Enkle pratiske oppgaver som å rydde i skap, skifte lyspærer, handle, sette på plass varer, hente medisin, hogge ved, måke snø er aktuelle tjenester som en kan spørre om hjelp til.

NB: Tjenestene er gratis, men de som benytter tjenesten plikter å dekke ekstra utgifter som den frivillige måtte ha i forbindelse med oppdraget.

Salem Nærmiljøsenter:
Telefon 55 90 48 00 eller e-post: salemnaer@nlm.no

Powered by Cornerstone