Bli med i en smågruppe

Hva er smågruppe?
Vi tror at det kristne livet først og fremst er ment for hverdagen. Derfor legger vi til rette for at du kan møtes i mindre fellesskap i uken, for å dele liv og dele tro. Bli med! 

Historisk har småfellesskapene vært selve bærebjelken, men også i en tid hvor gudstjenestene er mer sentrale i vårt arbeid er vi helt avhengige av disse små felleskapene. Vi ønsker at du er med i en slik gruppe. At du ser og blir sett – og får et glimt av Gud i de Helliges samfunn. 

Det er vanskelig å følge opp disse retningslinjene i en stor menighet. Løsningen er å dele opp menigheten i små grupper. Det er i smågrupper at mennesker virkelig får oppleve det hverandre-fellesskapet Jesus ville at kirken skulle være. Der kan vi få dele liv med hverandre, få be for hverandre, trøste hverandre og være gjestfrie mot hverandre. 

Bli med
Dersom du ønsker å være med eller vil prøve ut en smågruppe er du varmt velkommen. Gruppene møtes hver uke eller annenhver uke, og består av folk i mer eller mindre samme livsfase. 

Meld deg på i en smågruppe HER

Powered by Cornerstone