Ungdom

TENFEST

Hver fredag kl. 19:30.

TenFest i Salem er rettet mot ungdommer på ungdomsskolen og videregående. Vi samles til fantastiske aktiviteter, herlige folk, god mat og en andakt.

Hjertelig velkommen!

 

KONFIRMASJON

Hjertelig velkommen som konfirmant i Salem året 2024/2025.

Dette blir et år der vi skal ta et dypdykk i Bibelen og bli kjent med Jesus.

Vi i Salem ønsker å tilby et fullverdig konfirmasjonsopplegg, hvor man etter fullført program konfirmerer seg i Salem.

Hovedønsket vårt er at deltagerne på Ung:Konfirmant skal bli kjent med Jesus i løpet av dette året. Dette vil vi å gjøre gjennom god og bibelnær trosopplæring. Det blir et år der man tar et dypdykk i Bibelen og blir kjent med hva denne spennende boken inneholder av skatter, hemmeligheter og sannheter om hvem Gud er og hva han har gjort for oss.

I tillegg til bibelundervisningen er det sosiale felleskapet utrolig viktig. Gjennom året skal konfirmantene få være med på ulike kjekke aktiviteter som konfirmantgruppe. Det vil derfor, i tillegg til de fire helgene som er satt opp, bli lagt opp til lokale samlinger i Salem. Mer informasjon om dette vil bli gitt på informasjonsmøtet. Vi ønsker at Salem sine konfirmanter skal bli kjent med Salem som kirke og det som skjer her.

Undervisningen i Ung:Konfirmant består av tre hovedbolker:

 • Troslære: Her skal vi lære hva som ligger i de viktige kristne begrepene treenighet, rettferdiggjørelse, helliggjørelse, nåde, nattverd, dåp og bønn.
 • Bibelfag: Her går vi konkret gjennom de ulike bøkene i Bibelen, blant annet evangeliene, urhistorien, kongetiden og profetene. Vi kommer også til å lære om spennende bakgrunnsstoff om Bibelen, hvordan den er blitt til og hvordan den er bygget opp.
 • Etikk og misjon: Her skal vi vise på hvilken måte Bibelen er aktuell inn i vår hverdag og se hva den sier om flere aktuelle problemstillinger.

Pris:
For ikke-medlemmer er prisen kr 2000 pr. deltaker pr. semester.
For medlemmer er prisen kr 1900 pr. semester. I tillegg kommer kr 50,- i medlemskontingent pr. halvår. 
Prisen dekker hele helgene inkludert transport.

Ung:Konfirmant er det første av tre år i Ung:Disippel, et treårig kurs i regi av NLM ung Region Vest. Det er selvsagt valgfritt om man vil være med videre etter man har konfirmert seg, men tilbudet er der for de som vil være med videre etter endt konfirmasjonstid.

Tid og sted:

I 2024/2025 blir det konfirmasjonsundervisning disse helgene:

 • 20.-22. september (Skilbrei)
  08.-10. november (Sætervika)
  10.-12. januar (Sætervika)
  25.-27. april (Sætervika)
 • 25. mai 202 5konfirmasjonsdag i Salem kl. 11:00

Hjertelig velkommen som konfirmant i Salem!

For påmelding som konfirmant i Salem send svar til kodeh@nlm.no 

Powered by Cornerstone