Velkommen hjem

Salem Misjonskirke NLM Bergen er en kristen menighet som ligger i Bergen sentrum, i Salem konferansesenter. Menigheten er knyttet til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Vår visjon er å «Vinne, bevare, utruste og sende – til Guds ære.» Vi ønsker å være en menighet drevet av de nådegavene Gud gir oss, dette gir et mangfold og samhold som gjør at alle mennesker er hjertelig velkomne inn i vår menighet. Vi jobber for at Salem skal være et varmt fellesskap der vi sammen vokser inn i troen og inn i fellesskapet gjennom å forkynne Guds ord, tjene hverandre og ære Gud med livene våre!

Hva tror vi på?

  • Vi tror at Gud har skapt verden, at Jesus er Guds Sønn kommet til jord, og at Gud har sendt oss sin Hellige Ånd.
  • Vi tror at Jesus er kommet til jord for å frelse alle mennesker.
  • Vi tror at alle mennesker er født med menneskehetens synd og skyld og blir frelst ved dåpen og troen på Jesus Kristus.
  • Vi tror at Gud har en uendelig kjærlighet til alle mennesker. Derfor driver vi misjon i mange land og evangelisering i eget land.
  • Vi tror at Bibelen er Guds ord og har autoritet i våre liv og vår lære. Vi bygger på de oldkirkelige bekjennelser og den Lutherske lære.

 

Vår historie

Salem regner sin oppstart fra 6. mars i 1890. Da ble det holdt et møte i Betlehems småsal hvor mennesker med misjonsinteresse for Kina. Det ble da valgt et komité som skulle arbeide for det samme formål i området rundt Bergen. Bergensforeningen, som komiteen etter hvert kalte seg, tok på seg ansvaret for foreningene og arbeidet i Bergen og nærmeste omegn. I året 1911 var det i alt 23 foreninger som var i arbeid, og da ble navnet endret til Bergen Fellesforening for Kinamisjon.

Det store ønske var eget lokale til offentlige møter. Til å begynne med var det bare leide lokaler, som i Øvregate 17, i et lokale på Smørsallmenningen og i et lokale på Store Markevei 36. I 1914 kjøpte de Skostredet 20, kalt «Bjørgvin». Der holdt de til fram

med virksomheten til 1924. I 1924 solgte de lokalene i Skostredet og kjøpte Rosenbergsgaten 1 og fortsatte sitt arbeid der. I 2009 flyttet vi inn i større og topp moderne forsamlingslokaler i Salem konferansesenter i Sigurds gate 6.

I 2006 skiftet vi navn fra Bergen Fellesforening av NLM til Salem Misjonsforsamling Bergen (SMB). I 2017 skiftet vi navn til Salem Misjonskirke Bergen. Salem Misjonskirke Bergen er en selvstendig menighet tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM er en fri og uavhengig indre- og ytremisjonsorganisasjon, og har i dag ca. 150 misjonærer fordelt på 12 land i 3 verdensdeler.

Salem misjonskirke Bergen

  • Bergen sentrum (Salem konferansesenter)
  • Flergenerasjonsmenighet
  • Gudstjenester lørdag 19:30 og søndager 11:00, og småfellesskap i uka.

Se vår kalender

Powered by Cornerstone