Seniordata

Velkommen til kurs i seniordata!

Om seniordata: 
Kurset blir lagt opp med ulike emner – fra grunnleggende til mer avansert. Det kommer til å bli en presentasjon av emnene til å begynne med hver gang på kurset. Så tenker vi oss at det blir litt fruktservering og anledning til litt prat.

I siste halvdel kan dere få hjelp til det dere ønsker å lære om på PC og mobil fra dagens kurs. Vi har en dyktig leder som vil undervise og være til hjelp.

Emner på Seniordatakurset:

Kursdag nr.   Emne
1. Datamaskin   Innstillinger, skriftstørrelse
2. Datamaskin   Bruk av internett
3. Datamaskin   Bilder og bruk av filer
4. Mobiltelefon   Innstillinger, bruk av telefonen
5. Mobiltelefon   Billettkjøp, rutetider, GPS, mm
6. Mobiltelefon   Bilder og bildelagring, e-post


Kontakt Salem Nærmiljøsenter på
E-post: salemnaer@nlm.no
eller på telefon: 55904800, innvalg 2 (kl. 10.00 – 15.00).

Opplæring i PC og mobilteleon:
Vi ber deg ta med eget utstyr, PC, mobil og lader. Vi har dessverre ikke utstyr til deltakerne.  

Powered by Cornerstone