Tid alene med Gud

Det finnes mange fine måter man bruke alenetid med Gud på. Her er noen av dem:

Bønn.
Bønn var en av tingene Jesus selv lærte disiplene å praktisere. Derfor tror jeg det er noe som er viktig å prioritere også i våre liv. I bønn kan vi legge alt fremfor Gud, hva enn det skulle være, stort eller smått. Gjennom å be blir vi bedre kjent med både Gud og med oss selv. Hver dag har vi muligheten til å be. F.eks. kan vi be om at Guds vilje skal skje på jorden slik som i himmelen, akkurat som Jesus lærte oss å be om i bønnen ‘’Fader Vår’’ (Matteus 6, 9-13).
Kristenlivet blir ikke det samme uten bønn og jeg tror faktisk det er mye man kan gå glipp av hvis man ikke tar seg tid til å be. For min del har bønn blitt noe som er livsviktig og livsnødvendig. Jeg kan faktisk ikke gå én dag uten å be. Dette fordi jeg tror det er med på å påvirke så mange ting i livet mitt, flere ting jeg forstår selv. Jeg har alltid en trang til å be og jeg klarer ikke å slappe av hvis jeg ikke får gjort det. Jeg tror ikke det er slik bare fordi jeg er et bønnemenneske, men også fordi det er noe Jesus selv oppfordrer sine disipler til. Jeg tenker dermed at det er veldig viktig å prioritere i vår relasjon til Jesus slik at relasjonen vår til Ham kan vokse seg sterkere og sterkere.

Bibellesning.
Bibellesning er også en viktig del av vår alenetid med Gud. Guds ord er som åndelig mat for vår ånd. Med andre ord er bibellesning like viktig for vår ånd som mat er for kroppen vår. Bibellesning er også den naturlige måten å bli bedre kjent med Gud og Hans vesen på. Bibelen er Guds ord, noe som vil si at det er Hans meninger, tanker og følelser som blir uttrykt.
Det er veldig viktig å lese Bibelen også fordi den fornyer sinnet vårt. I dag blir vi i stor grad påvirket av alt som skjer i verden og da blir det ekstra viktig å fylle seg med Guds ord. Bibelen er en levende bok. Det er altså ikke bare ord man leser, men det er ord til liv. Å lese i Bibelen er det viktigste i en kristen persons liv hvis man ønsker å vokse som kristen og å lære mer om Gud og disippellivet.

Journalskriving med Gud.
Det å skrive dagbok med Gud er en ting som jeg har gjort i flere år. Det jeg synes er fint med å skrive journal/dagbok er at jeg kan dele tankene mine helt åpent og fritt med Gud. Det er en god måte å prosessere tanker på, samt reflektere over livet og de periodene man er i, enten gode eller vonde. Å føre journal er en måte man tydeligere kan oppdage at Gud virkelig er tilstede i livene våre. Det kan man se når man f.eks. ser tilbake på hva en har erfart den siste uka. Dette har for meg vært noe av det viktigste i min vandring med Gud og det hjelper meg til å se at Han er med meg gjennom livets forskjellige faser. Det tror jeg er en bra ting å minne seg selv på. Takknemlighet er et viktig nøkkelord i journalskrivingen, ettersom det kan være med på å forløse gode minner og gode tanker om livet med Gud.

Tilbedelse.
Tilbedelse gjør godt både for hjerte, sjel, ånd og sinn. Tilbedelse er svært nyttig når vi trenger å rette fokuset vårt bort fra andre ting og over på Jesus. Dette kan gjøres på forskjellige måter, f.eks. ved at man synger og spiller et instrument selv, hører på lovsang, danser eller bare fokuserer på Gud og slapper av med ham. Det å lovsynge og lovprise Gud for den Han er, er noe som gjør godt og som styrker vår tillit til Ham. Det er alltid noe å takke Gud.
En annen måte å ære Gud på kan være gjennom kunst, f.eks. ved å tegne eller male. Selv har jeg prøvd ut disse forskjellige måtene å tilbe Gud på. Erfaringen er at det er godt å tilbe Gud! Det er godt å rette fokuset på Gud i en travel verden. Det er det godt å bli fylt med Hans fred på den måten. Tilbedelse tar utgangspunkt i vår takknemlighet til Gud, for at Han er god. En sannhet vi alltid kan forholde oss til er at Gud alltid er god og at Han ønsker oss alltid godt. Som det sies i det afrikanske ordtaket: ‘’God is good, all the time. Alle the time, God is good!’’

Powered by Cornerstone