Travel light – om å tro på tilgivelsen

Som tidligere ungdomspastor har jeg møtt mange i samtale. Et problem som ser ut til å gå litt igjen er at det er vanskelig å tro på Guds tilgivelse.

Som tidligere ungdomspastor har jeg møtt mange i samtale. Et problem som ser ut til å gå litt igjen er at det er vanskelig å tro på Guds tilgivelse. Og det har slått meg at det er mange som bærer på tunge byrder, dårlig samvittighet og dermed lite frimodighet. Det er slik at når vi bekjenner, og hører at Gud tilgir, tenker vi: «Åh – takk.» Men vi fortsetter å ta med oss den dårlige samvittigheten, og byrdene vi bærer på. Der fører til et kristenliv uten frimodighet, og kanskje også uten særlig glede.

1 Joh 1,9: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

Bekjennelsen har løfter knyttet til seg. Han renser oss. En omvendelse – at vi angrer det gale vi har gjort, og kommer til Jesus med det, gir oss tilgivelse. Ikke tillatelse, men tilgivelse.

Joh 8,36 Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

Det er enda mange kristne som ikke har fått erfare den friheten Jesus kan gi oss. De går fortsatt og bærer på sekken med byrder og dårlig samvittighet.
Men legg merke til at verset fra 1. johannes brev aldri snakker om følelser. Det snakker om fakta. Ofte kjenner jeg meg nedtrengt av synd og skyld. Nedlasset. Sekken jeg bærer på blir tyngre, selv om jeg har fått bekjenne. Det er følelsene mine. Men la bibelen være det den er. Fakta. Den er fakta som setter fri.

Gud gav meg en gang en tanke har hjulpet meg i å kunne legge fra meg mine synder og byrder og ikke leve i dårlig samvittighet:

Jeg så på skaperverket. Hele naturen. Den er helt fantastisk. Stjerner, fjell, elver, daler, trær. Så kom tanken til hvordan alt dette er blitt til.

Gud sa, og det ble. Skapt ved Guds ord.

Dere vet at Bibelen er Guds ord også? At dette ordet er det samme kraften som skapte verden. Guds skapende ord.

Gå ut og kjenn på sanden. Den er ekte. Spark i en stein. Den er konkret. Kan du nekte for at verden er en ekte plass? Nei, den er helt virkelig.

Det er fordi den er skapt på befaling av Guds ord. Naturen er blitt til, virkelighet på grunn av Guds ord. Og hva sier Guds ord mer da? Jo, at den som kommer til Jesus med sine synder, er tilgitt og fri.

Guds ord. Det samme som skapte fjellene, sier om den som kommer til Jesus at de er tilgitt. Det vil si at tilgivelsen i Jesus er like virkelig som steinen huset ditt er bygd på. Den er like reell. Tilgivelsen og fjellene rundt Bergen har samme opphav. Vil du nekte for at fjellene er der? Like lite kan vi nekte at Jesus tilgir den som kommer til ham.

Det hender det er tåke i Bergen og at vi ikke ser fjellene. Men de er der like fullt. Det hender vi ikke greier å tro at Gud tilgir oss, fordi vi føler oss mislykket. Men dersom vi kommer til han og bekjenner, er han trofast og rettferdig og tilgir oss og renser oss. Det er fakta bak alle følelser. Det er fjellet bak tåken.

Hør på de fantastiske ordene Gud sier om den som kommer til ham og bekjenner sine synder. Hør hvordan han ser det fra sitt ståsted, og be om at vi kan tro det han sier:

Sal 32,5

Da bekjente jeg min synd for deg
og skjulte ikke min skyld.
Jeg sa: «Jeg vil bekjenne
mine lovbrudd for Herren.»
Og du tok bort min syndeskyld.

 Sal 103

   8 Barmhjertig og nådig er Herren,
          sen til vrede og rik på miskunn.
          
     9 Han anklager ikke for alltid
          og er ikke for evig harm.
          
    10 Han gjør ikke gjengjeld for våre synder,
          han lønner oss ikke etter vår skyld.
          
    11 Så høy som himmelen er over jorden,
          så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham.
          
    12 Så langt som øst er fra vest,
          tar han syndene våre bort fra oss.
          
    13 Som en far er barmhjertig mot sine barn,
          er Herren barmhjertig mot dem som frykter ham.
Heb 8,12
  12  For i nåde vil jeg tilgi all uretten deres
           og ikke lenger huske syndene deres. 

Konklusjonen til alt dette henter vi fra Rom 8,1: Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.

Da kan vi altså legge av oss alle byrdene våre, og alle syndene våre og vår dårlige samvittighet. Ikke basert på hvordan vi føler oss, men basert på at vi har gjort som bibelen sier, kommet til Jesus med dem. Vi skal få kaste alt på ham. Og han vil gi oss en fred som overgår all forstand. Den overgår det vi forstår fordi det er vanskelig å tro det. Vanskelig å føle det. Men tilgivelsen er like ekte som stolen du sitter på.

Christian Lilleheim har tidligere vært ungdomspastor og hovedpastor i Salem, og er nå en del av Salem sitt pastorale råd.

Powered by Cornerstone