Gud eller gæren?

De færreste tror at det er mulig å være både Gud og gæren. De av oss som tror på en Gud, tror på en mektig Gud som vet hva han driver med. Resten tror ikke på noen Gud i det hele tatt. Det er i hvert fall det inntrykket jeg har fått.

Joh. 14:6: Jesus sier: jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.
Folk spekulerer i hvem Jesus var. Både muslimer, jøder, ateister og kristne. Var han en helgen? En profet? En bedrager? Eksisterte han i det hele tatt? Hva tilsier historien at han var? Guds sønn? Eller en gærning?

Saken er nemlig at Jesus  være en av delene. Det er ikke mulig at Jesus bare var en hvilken som helst mann. Menn flest går nemlig ikke rundt og helbreder folk mens de påstår å være Gud med makt til å gi evig liv. Enten var Jesus gæren, eller så snakket han sant om seg selv. Det går ikke an å være enten/eller i dette tilfellet

De historiske kildene viser at Jesus var en mirakelgjører. Selv om ikke alle tror at han var Guds sønn, er det mange som tror på disse miraklene. Det må ha vært noe spesielt med ham. De ord han formidlet peker også i retning av det. Jesus sa ting ingen forventet – han hadde alltid et godt svar. Og best av alt: hensiktene hans var alltid gode.

Jesus kan ikke ha vært en gæren mann. En gal mann ville ikke ha gjort eller sagt slike ting – ord som så skaper enorme, positive ringvirkninger verden over – som treffer akkurat der de skal. Jesus var garantert en mann som visste hva han gjorde, og som visste hva han snakket om. Men han kan heller ikke ha vært bare en smart mann – for Jesus sa også at han var Guds sønn. Og en som sier at han er Guds sønn, han er enten gæren – eller så er han faktisk Gud.

Derfor må du tenke gjennom de sannhetene han sier om seg selv: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Løgn? Eller sannhet?

«En mann som ikke var noen annet enn en vanlig mann og sa om seg selv det Jesus sa, kan ikke være en stor moralsk lærer. Han må enten være gal, på samme nivå som en mann som sier han er et kokt egg, eller han må være djevelen selv. Du må velge: Enten var, og er, denne mannen Guds sønn, eller så er han en gal mann eller noe verre.»

 C.S. Lewis

Powered by Cornerstone