Se opp til ham og strål av glede!

Og de så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Sal.34:6

Enhver Kristen burde bli glad i salme 34, og stadig komme tilbake til den. Jesus blir stor i møte med disse herlige ord! David fikk flere ganger smertelig erfare sorgen av å stole på seg selv. Denne troens helt falt også for den fristelse å søke hjelp i verden, slik som også vi så ofte fristes til. Ikke bare i hverdagslige utfordringer men kanskje aller mest i troens saker vendes blikket innover. Over alt ser jeg råd om hvordan en skal få indre fred og kontroll på livet. Verden gir et entydig svar: «se inn i deg selv»!

«For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt» Rom.7:18.
Smak litt på den. Nevn det ordet for det postmoderne menneske, så skal det fort bli fart i samtalen. Hva forventer du å finne av trøst og glede i ditt eget indre? Jeg skal hilse og si at jeg har forsøkt. Og noen ganger mener jeg å finne noen ting som er ganske tilfredsstillende. Men det blir til syvende og sist ikke annet enn hovmod og selvgodhet.

Evangeliet er et helt annet ord! Det er et sted du skal se. Se opp til HAM! Løft blikket vekk fra ditt harde, kalde hjerte. Se til din frelser. I en annen oversettelse står det: Se hen til ham. Det er også noe godt ved det ordet. Likevel leder dette ordet «opp», oss til Golgata hvor han døde for deg og meg. Ingen nagler kunne binde ham der, men ene og alene hans kjærlighet til deg! Kjære bror og søster! Vil du bli frelst og ha visshet om syndenes forlatelse som Jesus betalte så dyrt for, så kan jeg si deg dette: Det er ingenting annet som frelser en fattig synder enn Kristi dyrebare blod. Har du det, er du rik!

Du skal engang møte Gud på dommens dag! Om du da vil møte Gud med det du selv har gjort, og bære fram ditt fromme liv og alle dine kristelige gjerninger, skal ditt ansikt rødme. Du går fortapt! Se nå til Ham! Og ditt ansikt skal stråle av glede! Når Jesus kommer vil folkene deles i to. Det folk som i sin vantro vil bøye sitt hode i skam, og det folk som stråler av glede. Hvilket folk hører du til? Gjør opp din sak med han, for han vil gjerne forlate alt. (Jes.55:7)

Se opp til ham og strål av glede!

Powered by Cornerstone