Tvilen

Jeg tror. Jeg er kristen og jeg tror, men jeg tviler også mye.

Matt 28,16-17
Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte.

Jeg tror. Jeg er kristen og jeg tror, men jeg tviler også mye. Selv om jeg er kristen har det ikke vært en fasit for at alt i livet mitt har godt opp. Det er ikke som en kryssord, dette med tro, ikke for min del i alle fall. Det er så mange spørsmål, kan deler av det som står skrevet i bibelen virkelig ha skjedd? I bibelen salme 23 står det: «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.» Allikevel kan det noen ganger føles som en mangler alt, troen, tørsten etter troen, iveren etter å lese, be, eller bare tenke på Gud og Jesus kan være tungt. For noen kan dette gå så langt at tvilen ødelegger helt for troen, tvilen blir som en sykdom, en dødelig sykdom som gjør at du går bort fra troen helt.

I boken «Tro under tvil» av Tom Arne Møllerbråten, sammenligner han tvilen nettopp med en sykdom. Han sier at en ikke bør gjøre seg den bjørnetjenesten å behandle tvilen som en uhelbredelig sykdom. En sykdom eller tvil kan det være tungt å leve med, men det finnes alltid en behandling, spørsmålet er bare hvor lenge du må holde ut med behandlingen. For noen kan behandlingen ta en uke, en måned, for andre kan det ta år, kanskje store deler av livet. Gi tvilen fokus, løft den fram istedenfor å gjemme den bort. For min del har det handlet om å finne ut hva det er det jeg tviler på, hva er det jeg må undersøke mer om, hva synes jeg er vanskelig med troen? Slipp tvilen fram blant venner, snakk om den, kanskje flere er i samme situasjon. Les i bibelen eller se kanskje en film på youtube.

Et bilde på tvil er altså at den kan virke som en sykdom som kan være vond og tung å bære. Men slipp tvilen fram, la andre få vite og forstå hva du synes er vanskelig. Ved å rette fokus på tvilen kan det være lettere å få riktig behandling av «sykdommen» tvil. Noen blir kanskje kvitt tvilen gjennom riktig behandling, for noen må en kanskje lære seg å leve med den, men min erfaring er at alt blir lettere med andre.

Judas 1,21-22
Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. Mot dem som tviler, skal dere være barmhjertige.

Powered by Cornerstone