1 . korinterbrev

Våren 2021

Våren 2021 gikk vi som kirke gjennom 1. Korinterbrev på våre gudstjenester. Det tar for seg tema som enhet, etikk, ekteskap og enslig stand, nådegaver, oppstandelsen og givertjeneste. Her er masse å grunne på og å lære. For å hjelpe hverandre dypere ned i hva vi kan lære av 1. Korinterbrev, vil vi også legge til rette for smågruppene våre kan være med på dette. Vi vil lage til et opplegg som for smågruppene som kommer ukentlig. Da kan smågruppene både få med seg en tale over teksten, samt noen spørsmål til samtale i smågruppeopplegget. Slik håper vi at hele Salem vil være med på vandringen gjennom dette brevet. Vi er entusiastiske fordi 1. korinterbrev viser oss hvordan nåden og korset hjelper oss til å navigere i utfordringer og dilemmaer som vi møter i dag.

 

Første del (kap 1.1 – 17)
Korinterbrevet - del 1.

Andre del (kap 1.18 – 2.16)
Korinterbrevet - del 2.

Tredje del (kap 3.)
Korinterbrevet - del 3

Fjerde del (kap 4)
Korinterbrevet - del 4.

Femte del (kap 5)
Korinterbrevet - del 5.

Sjette del (kap 6)
Korinterbrevet - del 6.

Sjuende del (kap 7)
Korinterbrevet - del 7.

Åttende del (kap 8)
Korinterbrevet - del 8.

Niende del (kap 9)
Korinterbrevet - del 9.

Tiende del (kap 10)
Korinterbrevet - del 10.

Ellevte del (kap 11)
Korinterbrevet - Del 11.

Tolvte del (kap 12)
Korinterbrevet - del 12.

Trettende del (kap 13)
Korinterbrev - del 13

Fjortende del (kap 14)
Korinterbrevet - del 14.

Femtende del (kap 15)
Korinterbrevet - del 15.

Sekstende del (kap 16)
Korinterbrevet - del 16.

Powered by Cornerstone